Info & Kontakt

NARRACJA WYSTAWY: Iwona KLINGER

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY
WIEŻYCA 1, SZYMBARK
+48 58 684 38 14

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO, w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.